Nové písmo: Komenský by snad jásal

Konečně došlo k tomu, že se zkostnatělé školství probudilo a začalo (zatím experimentálně ve vybraných školách) učit psát novým typem písma Comenia skript. V čem vidím to hlavní pozitivum?

No v tom, že konečně se žáci naučí psát podobně, jak se píše v běžném životě. Přeskočí tedy učení se něčemu, co žije jen v rámci školní výuky a co se v praktickém životě nepoužívá. Ostatně i Komenský usiloval o to, aby škola měla přínos pro praktický život.

Doufám, že nezůstane jen u písma.

1 komentář k příspěvku
„Nové písmo: Komenský by snad jásal“

  1. Stanislav napsal:

    Jsem už starší člověk a proto si pamatuji, že tímto písmem nás učili psát na středních školách technického typu. Povinně jsme jej museli používat v technických předmětech a říkalo se mu písmo technické. Dost mě proto udivuje, že to dnes někdo vydává za svůj vynález. Předpokládám, že si za to nechal také tučně zaplatit, jak bývá dnes v době plagiátů zvykem. Přidávám se k názoru, že člověk má ovládat i psací písmo, které kromě jiného zobrazuje i charakter člověka, a to především kvůli tomu, aby se neodstřihl od minulosti a uměl i v budoucnu přečíst to, co chytří lidé napsali před ním. „Vynález“ tohoto písma je právě ukázkou toho, že když se někdo nestará o minulost, tak lehce technické písmo vydává za svůj vynález a chytře ho spojí s J.A.Komenským. Těžko se dá posoudit jestli je to neznalost nebo záměr.

Přidej komentář

Download Free Verizon Ringtones Online. | Thanks to Best CD Rates, Bank Deals and Bad Credit